حملات به شبکه دیتاسنتر هتزنر

Wednesday, April 1, 2015

متاسفانه به دلیل حملاتی که دیروز به بخشی از شبکه دیتاسنتر هتزنر رخ داده بود، در قسمتی از مناطق کشور شاهد عدم دسترسی به هاستینگ بودیم. مراتب پیگیری و اعتراض نسبت به این نقص در دیتاسنتر صورت گرفته است و متعاقبا نتایج آن...