حملات به شبکه دیتاسنتر هتزنر

Wednesday, April 1, 2015


متاسفانه به دلیل حملاتی که دیروز به بخشی از شبکه دیتاسنتر هتزنر رخ داده بود، در قسمتی از مناطق کشور شاهد عدم دسترسی به هاستینگ بودیم. مراتب پیگیری و اعتراض نسبت به این نقص در دیتاسنتر صورت گرفته است و متعاقبا نتایج آن به استحضار کاربران عزیز خواهد رسید.

با سپاس از صبوری شما، مطابق قوانین میهن گیگ هر 24 ساعت دان تایم هاستینگ همراه است با 3 روز افزایش طول دوره آن سرویس که توسط میهن گیگ محاسبه و به سرویس های کاربران افزوده خواهد شد.
« برگشت