یافتن کالاها و سرویسها

VPS - UK - A
128 مگابایت حافظه رم

1 هسته - 350 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

10 گیگابایت فضای دیسک
12,000تومان ماهانه
32,400تومان سه ماهه
115,200تومان سالانه
VPS - UK - B
256 مگابایت حافظه رم

1 هسته - 400 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

15 گیگابایت فضای دیسک
14,000تومان ماهانه
37,800تومان سه ماهه
134,400تومان سالانه
VPS - UK - C
512 مگابایت حافظه رم

1 هسته - 500 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

25 گیگابایت فضای دیسک
16,000تومان ماهانه
43,200تومان سه ماهه
153,600تومان سالانه
VPS - UK - D
1 گیگابایت حافظه رم

1 هسته - 750 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

50 گیگابایت فضای دیسک
24,000تومان ماهانه
64,800تومان سه ماهه
230,400تومان سالانه
VPS - UK - E
1.5 گیگابایت حافظه رم

2 هسته - 1000 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

80 گیگابایت فضای دیسک
35,000تومان ماهانه
94,500تومان سه ماهه
336,000تومان سالانه
VPS - UK - F
2 گیگابایت حافظه رم

2 هسته - 1000 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

100 گیگابایت فضای دیسک
40,000تومان ماهانه
108,000تومان سه ماهه
384,000تومان سالانه
VPS - UK - G
3 گیگابایت حافظه رم

3 هسته - 1500 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

200 گیگابایت فضای دیسک
65,000تومان ماهانه
175,500تومان سه ماهه
624,000تومان سالانه
VPS - UK - H
4 گیگابایت حافظه رم

4 هسته - 2000 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

300 گیگابایت فضای دیسک
90,000تومان ماهانه
243,000تومان سه ماهه
864,000تومان سالانه
VPS - UK - I
5 گیگابایت حافظه رم

5 هسته - 2500 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

400 گیگابایت فضای دیسک
100,000تومان ماهانه
270,000تومان سه ماهه
960,000تومان سالانه
VPS - UK - J
6 گیگابایت حافظه رم

6 هسته - 3000 مگاهرتز

پورت 1 گیگابایت - ترافیک نامحدود

500 گیگابایت فضای دیسک
125,000تومان ماهانه
337,500تومان سه ماهه
1,200,000تومان سالانه