یافتن کالاها و سرویسها

Starter
فضا: 10 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 1 ترابایت

اتصال دامنه: نامحدود

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود

اکانت دیتابیس: نامحدود
29,000تومان ماهانه
Walker
فضا: 15 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 1.5 ترابایت

اتصال دامنه: نامحدود

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود

اکانت دیتابیس: نامحدود
39,000تومان ماهانه
Runner
فضا: 25 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 2.5 ترابایت

اتصال دامنه: نامحدود

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود

اکانت دیتابیس: نامحدود
57,000تومان ماهانه
Driver
فضا: 50 گیگابایت بر روی هارد SSD

ترافیک مجاز: 5 ترابایت

اتصال دامنه: نامحدود

پارک دامنه: نامحدود

اکانت ایمیل: نامحدود

اکانت FTP: نامحدود

اکانت دیتابیس: نامحدود
100,000تومان ماهانه